Gabinet Weterynaryjny "ANIMALS DOCTOR" - Bolesławiec
designed by: get-templates.net
Strona główna    |    Lokalizacja    |    Galeria    |     Nowości    |     Linki

lek. wet. Piotr Klasa
ul. Kraszewskiego 37
59-700 Bolesławiec

tel. (0*75) 644 58 85
kom. 0600 801 178

Zapraszam codziennie
od 12.00 do 18.00
w soboty
od 9.00 do 13.00

Wizyty domowe

MAPKAKONWENCJA
O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI
GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM
ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĘCIA

EUROPEJSKA KONWENCJA OCHRONY ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 6 stycznia 1995 r.
o ochronie gatunkowej zwierząt w Polsce.
USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa
określonych roślin i zwierząt.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.
USTAWA
z dnia z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Strona główna
Copyright (c) 2006 Animals Doctor, All Rights Reserved.